ŠKOLNÍ DRUŽINA | Základní škola Nýrsko, Školní ul.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Cesta: Titulní stránka > Školní družina
Adresa školy:
Školní 429
340 22 Nýrsko
Rychlý kontakt:
e-mail:info@zsnyrskoskol.cz
Telefon:    376 571 126
     376 571 927

Nabídka

Ze školních lavic

Pepíček je na návštěvě
u prarodičů. Babička mu řekla:
„Nastav dlaň, nasypu ti
do ní oříšky.“
„Dej je, babi, radši tátovi!“
„Copak ty nemáš rád oříšky?“
„Mám je rád, ale táta má větší dlaň!“ 

Školní projekty


 

Nepřehlédněte

 

 

 

Školní družina

Webové stránky školní družiny 

Několik informací k fungování ŠKOLNÍ DRUŽINY v naší škole:

 •  zájmové vzdělávání v naší školní družině (ŠD) se řídí školním vzdělávacím programem
  „Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima!“
 • do školní družiny se mohou přihlásit žáci 1. – 5. ročníku naší školy
 • funguje ve dvou odděleních
 • pedagogickou práci v naší ŠD vykonávají – paní Olga Kubečková a paní Lenka Trefancová
 • žáka přihlašuje do ŠD zákonný zástupce na celý školní rok nebo na jednotlivá pololetí školního roku formou přihlášky
 • odhlášení je nutné provést prokazatelným způsobem, tedy písemně, u vedení školy
 • každý žák přihlášený do ŠD obdrží Vnitřní řád školní družiny
 • prostory školní družiny jsou v 1. patře budovy školní jídelny v Husově ulici, k aktivitám využívají pedagogické pracovnice také prostory školy, školního areálu, hřiště; vycházky jsou po městě a jeho bezprostředním okolí
 • žáci přihlášení do ŠD navštěvují společně školní jídelnu; bezpečnost při přesunu a dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogické pracovnice
 • v průběhu pracovního týdne se děti mohou účastnit mnoha vzdělávacích a dovednostních aktivit, relaxačních činností, projektů, pobytu na vzduchu, apod.
 • zákonný zástupce hradí škole úplatu 130 Kč měsíčně na provozní výdaje a materiální potřeby pro činnost ŠD podle školského zákona na období jednoho pololetí
 • způsob úhrady je uveden ve Vnitřním řádu ŠD, který obdrží každý přihlášený žák na začátku školního roku

 

Kontakty:

Adresa:Husova 156, 340 22 Nýrsko
Telefony:1. oddělení: 733 712 006

2. oddělení: 731 561 684

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Grafický návrh Michael Švarc