ŠKOLNÍ DRUŽINA | Základní škola Nýrsko, Školní ul.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Cesta: Titulní stránka > Školní družina
Adresa školy:
Školní 429
340 22 Nýrsko
Rychlý kontakt:
e-mail:info@zsnyrskoskol.cz
Telefon:    376 571 126
     376 571 927
Školní jídelna:
Telefon: 376 571 137

Školní projekty

Nepřehlédněte


Školní družina

Webové stránky školní družiny 

 

Několik informací k fungování ŠKOLNÍ DRUŽINY v naší škole:

 •  zájmové vzdělávání v naší školní družině (ŠD) se řídí školním vzdělávacím programem
  „V družině jsme spolu rádi, jsme v ní všichni kamarádi.“
 • do školní družiny se mohou přihlásit žáci 1. – 5. ročníku naší školy; s upřednostněním žáků 1. až 3. ročníku
 • funguje ve dvou odděleních
 • pedagogickou práci v naší ŠD vykonávají – paní Olga Kubečková a paní Lenka Trefancová
 • žáka přihlašuje do ŠD zákonný zástupce na celý školní rok nebo na jednotlivá pololetí školního roku formou přihlášky
 • odhlášení je nutné provést prokazatelným způsobem, tedy písemně, u vedení školy
 • každý žák přihlášený do ŠD obdrží Vnitřní řád školní družiny
 • prostory školní družiny jsou v 1. patře budovy školní jídelny v Husově ulici, k aktivitám využívají pedagogické pracovnice také prostory školy, školního areálu, hřiště; vycházky jsou po městě a jeho bezprostředním okolí
 • žáci přihlášení do ŠD navštěvují společně školní jídelnu; bezpečnost při přesunu a dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogické pracovnice
 • v průběhu pracovního týdne se děti mohou účastnit mnoha vzdělávacích a dovednostních aktivit, relaxačních činností, projektů, pobytu na vzduchu, apod.
 • zákonný zástupce hradí škole úplatu 150 Kč měsíčně na provozní výdaje a materiální potřeby pro činnost ŠD podle školského zákona na období jednoho pololetí
 • způsob úhrady je uveden ve Vnitřním řádu ŠD, který obdrží každý přihlášený žák na začátku školního roku

 

Kontakty:

Adresa:Husova 156, 340 22 Nýrsko
Telefony:1. oddělení: 733 712 006

2. oddělení: 731 561 684

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Grafický návrh Michael Švarc