PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ | Základní škola Nýrsko, Školní ul.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Cesta: Titulní stránka > Aktuání školní rok > Personální obsazení
Adresa školy:
Školní 429
340 22 Nýrsko
Rychlý kontakt:
e-mail:info@zsnyrskoskol.cz
Telefon:    376 571 126
     376 571 927

Nabídka

Ze školních lavic

Pepíček je na návštěvě
u prarodičů. Babička mu řekla:
„Nastav dlaň, nasypu ti
do ní oříšky.“
„Dej je, babi, radši tátovi!“
„Copak ty nemáš rád oříšky?“
„Mám je rád, ale táta má větší dlaň!“ 

Školní projekty


 

Nepřehlédněte

 

 

 

Personální obsazení

Vedení školy:

Mgr. Alena Linhartová – ředitelka školy; vyučuje český jazyk, hudební výchovu

Ing. Jana Oceláková –  zástupkyně ředitelky školy; vyučuje fyziku, chemii

 

1. stupeň ZŠ:

Mgr. Renata Fikrlová – třídní učitelka I. A  

Mgr. Miroslava Vacovská – třídní učitelka II. A

Mgr. Martina Mašková – třídní učitelka III. A 

Mgr. Lea Röschová – třídní učitelka IV. A 

PaedDr. Ivana Šimková – třídní učitelka V. A 

Mgr. Pavla Hiričová – asistentka pedagoga 

Bc. Karolína Václavíková – asistentka pedagoga

Oksana Šotová – asistentka pedagoga 

Jitka Neudeková – asistentka pedagoga 


 

2. stupeň  ZŠ:

Mgr. Eva Denková třídní učitelka VI. A; vyučuje německý jazyk, dějepis, svět práce 

Mgr. Miloslava Nagyová – třídní učitelka VII. A; vyučuje matematiku, výtvarnou výchovu

Mgr. Alena Lucáková – třídní učitelka VIII. A; vyučuje český jazyk, dějepis, výchovu k občanství, zeměpis

Mgr. Andrea Zahálková – třídní učitelka IX. A; vyučuje tělesnou výchovu, přírodopis

Mgr. Zdeňka Plasová – výchovný poradce; vyučuje český jazyk, dějepis, zeměpis

Mgr. Hana Švarcová – koordinátor ICT; vyučuje anglický jazyk, informatiku

Erika Faulová – vyučuje anglický jazyk

Lenka Koleňáková – vyučuje německý jazyk, výtvarnou výchovu 

Marie Schwarzová – asistentka pedagoga

Jitka Kopřivová – asistentka pedagoga

 

 

 

Školní družina:

Olga Kubečková

Lenka Trefancová

 

Hospodářka školy:

Lenka Ryzáková

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Grafický návrh Michael Švarc