PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ | Základní škola Nýrsko, Školní ul.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Cesta: Titulní stránka > Aktuání školní rok > Personální obsazení
Adresa školy:
Školní 429
340 22 Nýrsko
Rychlý kontakt:
e-mail:info@zsnyrskoskol.cz
Telefon:    376 571 126
     376 571 927

Nabídka

Ze školních lavic

Při přírodopisu říká paní učitelka:

„Děti, každý z vás mi řekne jednu část neživé přírody.“

Pepíček se přihlásí a řekne: „Mrtvé moře!“ 

 

 

 

Anketa

Školní projekty 

Nepřehlédněte

 

 

 

 

 

Personální obsazení

Vedení školy:

Mgr. Alena Linhartová – ředitelka školy; vyučuje český jazyk, hudební výchovu

Ing. Jana Oceláková –  zástupkyně ředitelky školy; vyučuje fyziku, chemii

 

1. stupeň ZŠ:

Mgr. Miroslava Vacovská – třídní učitelka I. A

Mgr. Martina Mašková – třídní učitelka II. A 

Mgr. Lea Röschová – třídní učitelka III. A 

PaedDr. Ivana Šimková – třídní učitelka IV. A 

Mgr. Renata Fikrlová – třídní učitelka V. A 

Mgr. Pavla Hiričová – asistentka pedagoga

Bc. Karolína Václavíková – asistentka pedagoga


 

2. stupeň  ZŠ:

Mgr. Miloslava Nagyová – třídní učitelka VI. A; vyučuje matematiku, výtvarnou výchovu

Mgr. Alena Lucáková – třídní učitelka VII. A; vyučuje český jazyk, dějepis, výchovu k občanství, zeměpis

Mgr. Andrea Zahálková – třídní učitelka VIII. A; vyučuje tělesnou výchovu, přírodopis

Mgr. Eva Denková – třídní učitelka IX. A; vyučuje německý jazyk, dějepis, svět práce 

Mgr. Zdeňka Plasová – výchovný poradce; vyučuje český jazyk, dějepis

Mgr. Hana Švarcová – koordinátor ICT; vyučuje anglický jazyk, informatiku

Mgr. Daniela Pluhařová – vyučuje český jazyk a německý jazyk

Erika Faulová – vyučuje anglický jazyk

Oksana Šotová – asistentka pedagoga

Marie Schwarzová – asistentka pedagoga

Jitka Kopřivová – asistentka pedagoga

 

 

Školní družina:

Olga Kubečková

Lenka Trefancová

 

Hospodářka školy:

Lenka Ryzáková

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Grafický návrh Michael Švarc