PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ | Základní škola Nýrsko, Školní ul.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Cesta: Titulní stránka > Aktuání školní rok > Personální obsazení
Adresa školy:
Školní 429
340 22 Nýrsko
Rychlý kontakt:
e-mail:info@zsnyrskoskol.cz
Telefon:    376 571 126
     376 571 927

Školní projekty


 

Nepřehlédněte

 

 

Personální obsazení

Vedení školy:

Mgr. Alena Linhartová – ředitelka školy; vyučuje český jazyk, hudební výchovu

Ing. Jana Oceláková –  zástupkyně ředitelky školy; vyučuje fyziku, chemii

 

1. stupeň ZŠ:

Mgr. Renata Fikrlová – třídní učitelka I. A  

Mgr. Miroslava Vacovská – třídní učitelka II. A

Mgr. Martina Mašková – třídní učitelka III. A 

Mgr. Lea Röschová – třídní učitelka IV. A 

PaedDr. Ivana Šimková – třídní učitelka V. A 

Mgr. Pavla Hiričová – asistentka pedagoga 

Bc. Karolína Václavíková – asistentka pedagoga

Oksana Šotová – asistentka pedagoga 

Jitka Neudeková – asistentka pedagoga 


 

2. stupeň  ZŠ:

Mgr. Eva Denková třídní učitelka VI. A; vyučuje německý jazyk, dějepis, svět práce 

Mgr. Miloslava Nagyová – třídní učitelka VII. A; vyučuje matematiku, výtvarnou výchovu

Mgr. Alena Lucáková – třídní učitelka VIII. A; vyučuje český jazyk, dějepis, výchovu k občanství, zeměpis

Mgr. Andrea Zahálková – třídní učitelka IX. A; vyučuje tělesnou výchovu, přírodopis

Mgr. Zdeňka Plasová – výchovný poradce; vyučuje český jazyk, dějepis, zeměpis

Mgr. Hana Švarcová – koordinátor ICT; vyučuje anglický jazyk, informatiku

Erika Faulová – vyučuje anglický jazyk

Lenka Koleňáková – vyučuje německý jazyk, výtvarnou výchovu 

Marie Schwarzová – asistentka pedagoga

Jitka Kopřivová – asistentka pedagoga

 

 

 

Školní družina:

Olga Kubečková

Lenka Trefancová

 

Hospodářka školy:

Lenka Ryzáková

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Grafický návrh Michael Švarc