CELOROČNÍ PROJEKT | Základní škola Nýrsko, Školní ul.

CELOROČNÍ PROJEKT
Cesta: Titulní stránka > Akce školy > Celoroční projekt
Adresa školy:
Školní 429
340 22 Nýrsko
Rychlý kontakt:
e-mail:info@zsnyrskoskol.cz
Telefon:    376 571 126
     376 571 927
Školní jídelna:
Telefon: 376 571 137

Školní projekty

Nepřehlédněte


Celoroční projekt

„Česko křížem krážem“ – celoroční celoškolní projekt 2017/2018

Celoroční celoškolní projekt jsme pro letošní školní rok nazvali „Česko křížem krážem“, protože si chceme společně připomenout 100. výročí existence samostatného Československa (28. 10. 1918).
V celé naší zemi se jistě bude konat řada akcí k této příležitosti, ale my máme v úmyslu naše žáky především upozornit na to, že naše domovina je krásná, neobyčejná a rozhodně zajímavá krajina, svázaná s našimi předky, ale i současnými lidmi, jejich díly, myšlenkami i činy a znát by ji měl každý rodilý Čech. Že tady jsme doma a tento domov bychom všichni měli mít v úctě. Kromě podstatných vědomostních informací připravujeme pro žáky i řadu zajímavostí, soutěží, projektové dny i exkurze.

 

„Nýrsko – moje město“ – celoroční celoškolní projekt 2016/2017

 Celoroční celoškolní projekt pro letošní školní rok má název „Nýrsko – moje město“ vzhledem k 690. výročí založení našeho města v roce 2017. Naším cílem není jen poznávání a vzdělávání, ale i výchovná složka, která může pomoci posilovat pocity občanství, hrdosti a sounáležitosti s městem, ve kterém naši žáci žijí. Plánujeme výraznější zařazování informací o Nýrsku do výuky, podrobnější seznamování s historií města i důkladnější poznávání jednotlivých pamětihodností, zajímavostí, částí města i jeho okolí. Rádi bychom se pokusili porovnat minulost, současnost a odvážně předpovědět třeba i blízkou budoucnost města, jehož historie začala již v roce 1327.

 

„Karel IV. – otec vlasti“ – celoroční celoškolní projekt 2015/2016

 Celoroční celoškolní projekt pro letošní školní rok má název „Karel IV. = otec vlasti“ vzhledem k 700. výročí narození tohoto významného panovníka v roce 2016. Jeho osobnost může být příkladem každému z nás, ať už zmíníme např. jeho charisma, vzdělanost, smysl pro státotvornost a vlastenectví, umění komunikace, zájem o kulturu a architekturu i vize do budoucna. Rádi bychom připomněli jeho život, činy i myšlenky více a jinak, než dovoluje čas v rámci vyučovacích předmětů vlastivěda a dějepis. V celé ČR je na rok 2016 naplánováno cca 150 akcí k oslavám tohoto výročí a nikdo netuší, že mohou připočítat ještě naši školu, která si bude tohoto „Největšího Čecha“, pro kterého lidé hlasovali v anketě v roce 2005, připomínat v průběhu celého školního roku.

 

„Plzeňská věž převyšuje kopce“ – celoroční celoškolní projekt 2014/2015

Celoroční celoškolní projekt pro letošní školní rok má název podle textu známé lidové písničky „Plzeňská věž převyšuje kopce …“, protože máme v úmyslu zpestřit výuku i ostatní plánované aktivity vším, co se blízce i vzdáleně týká Plzně, která bude Evropským hlavním městem kultury 2015. Tematiku našeho regionu jsme již zvolili několikrát (celoroční projekty o Šumavě, Klatovech), ale do metropole Plzeňského kraje se „vypravíme“ poprvé. Je velmi důležité uvědomovat si, kde má člověk kořeny, jaká je historie i současnost oblasti, ve které žijeme, jaké jsou tradice a typické prvky našeho kraje. To všechno, možná i něco navíc a určitě i samotnou návštěvu Plzně chceme s našimi žáky absolvovat. Spojnici Nýrsko – Klatovy – Plzeň vidíme z hlediska jakési vlastenecké kontinuity jako důležitou a seznámení se s hlavním městem našeho regionu jako smysluplné. Plánujeme si, že na konci školního roku budou žáci vědět o Plzni víc, než že jsou tam obchodní centra, CineStar nebo Cinema City, ZOO a Techmania.

 

Fantazií k vědění“ - celoroční celoškolní projekt 2013/2014

Zajímavými nápady a prvky jistě obohatí výuku a školní dny i letošní celoroční celoškolní projekt s názvem „Fantazií k vědění“. Toto zaměření velmi úzce koresponduje s naším ŠVP, protože se jím snažíme podporovat kreativitu našich žáčků. Jsme si vědomi, že fantazie provází lidské myšlení od samého vzniku lidstva, protože právě díky ní spělo lidstvo kupředu. Právě dětem je tato „obrazotvornost“ velmi blízká a mnohdy ji při setkání s realitou opouštějí. My ji naopak chceme v průběhu letošního školního roku výrazně podporovat a posilovat. Fantazie a představivost jsou jedním z klíčových faktorů pro budoucí úspěšnost, a to nejen u nadaných dětí. Pokud bychom to například přirovnali k jízdě autem, tak nadání je automobil, kreativita je motor a motivace a pracovitost benzín na cestě k úspěchu. Někdo může být fantazií obdařen bohatě, někdo méně, ale je potřeba ji systematicky a soustavně rozvíjet. A to nejen v uměleckých předmětech, ale i v humanitních a přírodovědných předmětech. Lidská fantazie prý nemá mezí, takže uvidíme, kam nás za hranice běžné reality fantazie našich žáčků zanese a jak jim tyto fantazijní prožitky pomohou při uchopování světa reálného.

 

„Proměny roku“ - celoroční celoškolní projekt 2012/2013

V tomto školním roce jsme celoroční celoškolní projekt s názvem „Proměny roku“ zaměřili na průběh, resp. koloběh kalendářního roku s jeho změnami ročních období, lidovými tradicemi, zvyky, pranostikami, příp. pověrami, samozřejmě nejvíce souvisejícími s naším regionem. Naším cílem je seznámit žáky s letitými zkušenostmi našich předků, naučit je vnímat pravidelné opakování přírodních zákonitostí, proniknout a pochopit běh času a tyto kompetence využít také jako zdroj inspirace pro ztvárnění umělecké (slovesné, výtvarné, hudební, pohybové apod.). Proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích jako takové jsou součástí osnov některých vyučovacích předmětů, ale témata s tím související se dotýkají i ostatních vzdělávacích oblastí a samozřejmě života každého člověka. Výrazně tím chceme využít učení v souvislostech a „pro život“. Projekt se bude prolínat i školními soutěžemi, činnostmi školní družiny a součástí budou jako každoročně projektové dny a exkurze. V závěru školního roku bychom se chtěli veřejně pochlubit zhotovenými žákovskými pracemi s touto tematikou.

 


Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Grafický návrh Michael Švarc