INFORMAČNÍ CENTRUM | Základní škola Nýrsko, Školní ul.

INFORMAČNÍ CENTRUM
Cesta: Titulní stránka > Informační centrum
Adresa školy:
Školní 429
340 22 Nýrsko
Rychlý kontakt:
e-mail:info@zsnyrskoskol.cz
Telefon:    376 571 126
     376 571 927
Školní jídelna:
Telefon: 376 571 137

Školní projekty

Nepřehlédněte


Informační centrum

 

·         Naše bývalá školní knihovna se díky projektu Šumavská škola = evropská škola proměnila v modernější informační centrum / ICŠ.

·         Jeho hlavním účelem je umožnit žákům i zaměstnancům školy přístup k informacím a zlepšit čtenářskou a informační gramotnost.

·         K tomu slouží nejen kulturní prostředí, ale aktivity, které nabízí:

J ICT vybavení s bezplatným připojením k internetu

J průběžně aktualizovaný a doplňovaný knižní fond (cca 4 200 titulů)

J knižní tituly pro individuální potřebu i pro společnou četbu tříd

J knižní tituly z oblasti naučné literatury i beletrie

J výukové moduly pro práci s informacemi

J možnost využití ICŠ pro výuku dle zájmu vyučujícího

·         Ve školním roce 2014/2015 je v ICŠ zaregistrována většina žáků školy a řada z nich pravidelně využívá jeho nabídku.

·         ICŠ je otevřeno dle potřeby žáků a zaměstnanců školy; pro výpůjčky každé ÚTERÝ.

·         Každý uživatel ICŠ je povinen dodržovat tato pravidla:

              & Uživateli ICŠ se mohou stát všichni žáci a zaměstnanci školy.

              & Každý uživatel má povinnost zaregistrovat se do registru ICŠ.

              & Všichni uživatelé respektují pokyny vedoucí ICŠ.

              & Uživatel má možnost využívat nabídku ICŠ a vypůjčovat si knihy.

              & V ICŠ není dovoleno jíst a pít.

              & V ICŠ platí pro chování žáků školní řád.

              & Výpůjční doba je dle dohody s vedoucí ICŠ, příp. může být prodlužována.

              & Každou zapůjčenou knihu je uživatel povinen vrátit ve stejném stavu,

                     v jakém si ji vypůjčil.

              & Za ztracenou nebo poškozenou knihu je požadována náhrada, takto:

a)    stejný nepoškozený titul

b)    jiný titul srovnatelné hodnoty dle dohody s vedoucí ICŠ

c)    finanční náhrada dle dohody s vedoucí ICŠ

·         ICŠ podporuje aktivity, které vedou k většímu zájmu o četbu a knihy:

www.svetknihy.cz

www.celeceskoctedetem.cz

www.rostemesknihou.cz

www.vcelka.cz


 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Grafický návrh Michael Švarc