Aktuálně   Nabízíme   Výlety   Akce   Šumava   Info in DE   

Městské informační
středisko Hartmanice

Hartmanice 40
342 01 Sušice
Tel.: 376 593 059
email:
ishartmanice@muhartmanice.cz

Oficiální stránky města:
www.muhartmanice.cz

 

PŘIPOJENÁ
INFOCENTRAInformační server ŠumavaNet.CZ

Výlety

Procházka Hartmanicemi
Dominantu obce tvoří pozdně gotický kostel svaté Kateřiny z 15. století, upravovaný v 16. století, pozdější barokní úpravy byly provedeny v 18. stol. Na horním náměstí pod čtyři sta let starou lípou stojí socha sv. Jana Nepomuckého a uprostřed náměstí kamenná kašna z první poloviny 19. století. Lidovou architekturu zastupuje selská usedlost s pavláčkou a černou kuchyní číslo 37. Na severním okraji obce se nachází starý horalský hřbitůvek s kaplí Panny Marie. Horská synagoga naproti budově základní školy byla zrekonstruována do původní podoby a v roce 2006 zpřístupněna veřejnosti. Původní stavba pochází z období kolem roku 1883.

Naučná stezka Hamižná
Naučná stezka na vrchu Hamižná (od roku 1995 přírodní rezervace) vychází z ochranářského koutku, je cca 1300 m dlouhá a na třinácti panelech představuje oblast po historické a přírodovědné stránce. Jedna ze zastávek je vyhlídka na Pošumaví, rovněž doplněná informačním panelem. V ochranářském koutku je možnost posezení u dřevěných stolů, k dispozici je zde ohniště, minigril, kamenné koryto, do kterého přitéká pitná voda.  Zajímavostí je pamětní prkno - vzpomínka na dr. Julia Komárka, ukázka kmene mohutného šumavského smrku a mlecí kámen ze zlatorudného mlýna. V areálu se vyskytuje několik ojedinělých chráněných rostlinných druhů. K naučné stezce se dostanete z Hartmanic po modré značce (asi 800 m od rozcestníku tur. značek). Stezka je vedena na seznamu UNESCO.

Karlov(nynív rekonstrukci) a Dobrá Voda
Hartmanice – Karlov (nyní v rekonstrukci) – Rovina – Vintířova skála – Dobrá Voda – Hamižná – Hartmanice
Výchozí bod: východiště značených cest v Hartmanicích; délka 10 km; převýšení 320 m; středně náročná trasa s prudkým výstupem v první polovině. Nejvyšší bod: Březník, 1006 m.
Zajímavosti: Zámeček Karlov (nynější vzhled z r. 1868); kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě - s unikátním skleněným oltářem a skleněnou křížovou cestou; Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě (tel. 376 593 412) – expozice věnovaná kultuře a náboženství židovského obyvatelstva v západočeském příhraničí; Vintířova skála a kaple sv. Vintíře na hoře Březníku.

Na Kochánovské pláně, na Hadí vrch a do Pekla
Hartmanice – Dobrá Voda – Vintířova skála – Vysoký hřbet – Stará Huť – Zhůří – Hadí vrch – Kochánov – Mochov – Peklo – Hartmanice
Výchozí bod: východiště značených cest v Hartmanicích; délka 26 km; převýšení 580 metrů; obtížná trasa s velkým převýšením v první třetině cesty. Nejvyšší bod: Vysoký hřbet, 1078 m.
Zajímavosti: ochranářský koutek a naučná stezka na Hamižné; Dobrá Voda – kostel sv. Vintíře, Muzeum Dr. Šimona Adlera, studánka s (prý) léčivou vodou; Vintířova skála; meandry říčky Křemelné u Zhůří; jedinečné výhledy z Hadího vrchu; osada Keply; umrlčí prkna na Kochánově z r. 1963; cesta z Radkova nabízí pěkný výhled přes divoké údolí Pstružné; Mochov - skupina památných modřínů, zde byla jedna z nejstarších šumavských skláren, v okolí zbylo mnoho stop po těžbě křemene a zlata; šumavská architektura.
Varianty: trasu z Hartmanic je možno zkrátit po asfaltové silničce, vedoucí severním svahem Vysokého hřbetu ke Staré Huti (z Hartmanic žlutá, dále pak jen značená cyklotrasa). Na Žežulce stojí za to sejít do údolí a prohlédnout si zachovalý barokní mlýn Sterzmühle. Od farmy Busil (bývalý královácký dvorec) následuje dlouhý výstup ke křižovatce silnic, odtud pokračujeme po původní trase (celkem 25 km, převýšení 490 m). Pro koho je i tato trasa obtížná, může před křižovatkou Staré Hutě odbočit vpravo po zelené značce na zapomenutou silničku s krásnou vyhlídkou zpět do údolí a od rozcestí Radkov pak po zelené přes Mochov pokračovat po již popsané trase (19 km, převýšení 330 m).

Okolo Křemelné hory, Sněžné jámy
Dobrá Voda – Pustina – Stodůlky – Paště – Velký Babylon – Sněžné jámy – Malý Babylon – Dobrá Voda – 19 km.
Výchozí bod: Dobrá Voda – kostel sv. Vintíře, délka trasy: 19 km, převýšení + 450m, - 620m nejvyšší bod: hřeben Křemelné – 1090 m, středně obtížná trasa.
Zajímavosti: Dobrá Voda – Muzeum Dr. Šimona Adlera, kostel sv. Vintíře se skleněným oltářem a křížovou cestou; Vintířova skála a kaplička; Pustina (kdysi osada se sklárnou, dvorec patřil a už zase patří kundratickému panství); Stodůlky (první písemná zmínka o obci je z roku 1614, do roku 1850 byly sídlem největší královácké rychty); bývalé osady Zadní, Prostřední a Přední Paště (ještě v 50. letech zde rostla celá řada chráněných druhů rostlin). Z rozcestí Přední Paště po neznačené silničce přes Staré Hutě k Velkému Babylonu (původně sklárna a královácký dvorec, obydlen do roku 1985) – cesta je otevřena pouze 1. 7. – 30. 9. ; stopy po zlatých dolech - Sněžné jámy.

Na Mouřenec
Hartmanice - Kundratice - Štěpanice - Velký Radkov – Radešov – Mouřenec – Annín – Nové Městečko – Hartmanice
Výchozí bod: východiště značených cest v Hartmanicích, nenáročná trasa.
Zajímavosti : zámek Kundratice, (1709 – 1861 panství v držení rodu Villaniů, roku 1840 byl zámek přestavěn do dnešní podoby); smolná pec na Radkově (technická památka); kostel sv. Mořice na Mouřenci – patří k nejstarším na Šumavě, jeho vznik je datován do let 1230 – 1240, interiér zdobí zrestaurované malby ze 14. století (vysvěcen). Barokní kaple přistavěná v 18. stol. Okolo kostela je hřbitov s barokní kostnicí rovněž z 18. století; Annín. - sklárna (zal. koncem 18. stol.),současný vlastník pan ing. Švrčula (tel.605 291 287), od června 2016 unikátně po 70 letech opět v provozu sklářská huť (sklářský mistr pan Kozel - tel. 737 775 628),brusírna skla. Sklárna se proslavil italským růžovým sklem, později barevným sklem zdobeným plastickými nálepy květin a je celoročně otevřená. Z Annína jdeme po červené po levém břehu Otavy, (po cestě možnost koupání v řece a v koupališti, kolem kempu do Nového Městečka, dále po státní silnici zpět do Hartmanic (4 km stoupání, možno dojet autobusem – jede jediný kolem 14.30 hod). Při cestě do Hartmanic odbočka na Dolejší Krušec (zámeček, jehož věž a křídlo se stájemi nechal v roce 1781 stavět již zmíněný Villani). 

Údolím Pstružného potoka
Hartmanice - Peklo – Mochov – Kochánov – Busil – Žežulka – 27 km
Výchozí bod: východiště značených cest v Hartmanicích, středně náročná trasa.
Zajímavosti : památné modříny na Mochově - zde pracovala pravděpodobně jedna z nejstarších skláren na Šumavě již před rokem 1494, umrlčí prkna na Kochánově, bývalý královácký dvorec Busil, bývalý Schopfrův Dvůr, který byl již za 1. republiky chráněn jako kulturní památka.

Na Kašperk
Hartmanice – Kundratice – Velký Radkov – Radešov – Rejštejn – Kašperské Hory – Kašperk – Pustý hrádek – 18 km.
Středně náročná trasa, převýšení + 270m, - 490 m.
Zajímavosti : zámek Kundratice, smolná pec na Radkově (tech. památka), Kašperské Hory – tři kostely, Muzeum Šumavy, Muzeum historických motocyklů s expozicí České hračky, gotický hrad Kašperk, vyhlídka z Pustého hrádku.

Prášilské jezero, Poledník
Hartmanice – Prášily (možno autobusem) – Prášilské jezero – Poledník (vyhlídková věž – otevřena pouze v letní sezóně) – Prášilský potok – Prášily , z Prášil 15 km, náročná trasa s dlouhým výstupem a klesáním. Informační středisko Prášily – tel.: 376 589 014

Prášily – Hůrky – jezero Laka
Hartmanice – Dobrá Voda – býv. Stodůlky – Prášily – Gsenget – Zlatý stoleček (cesta uzavřena 1.3. – 30.6.)– jezero Laka – Hůrka –Vysoké Lávky – Hartmanice – 33 km, středně těžká trasa vedoucí zcela odlehlými místy, nejvyšší bod Nad Plesem 1096 m. Z Hartmanic do Prášil (a zpět) možno jet autobusem. Informace – Prášily – tel.: 376 589 014

Vchynicko-tetovský kanál, Srnský okruh - Po stopách plavení dřeva Hartmanice
Prášily (možno autobusem ) – Srní (22 km) – Vchynicko-tetovský kanál – Antýgl – Horní Hrádky – Srní (15 km) + 7,5 km dlouhý srnský okruh pro náročnější : Srní – Mosau – kanál – Klostermannova vyhlídka – vodní nádrž – Srní. Lehká trasa se stoupáním na Horní Hrádky.

Tříjezerní slať
Podél největšího komplexu šumavských slatí na Tříjezerní slať. Hartmanice – Prášily – Srní – Modrava – Javoří Pila – Pod Oblíkem – Tříjezerní slať – Vchynice-Tetov – Modrava. Délka z Modravy a zpět 13,5 km, převýšení 170 m, lehká trasa po pohodlných cestách.

Na Modravu a Březník
Hartmanice – Prášily – Srní – Modrava – údolí Luzenského potoka – Březník (1133m, muzeum K. Klostermanna, otevřeno 2003) – Cikánská slať – Modrava. Délka okruhu z Modravy 15 km, středně náročná trasa po pohodlných cestách.